برندگان بازارچه سنتی

:: برندگان بازارچه سنتی

1- فاطمه پورهادی (نام پدر رضا) کلاس چهارم 2- هانیه هادی نیا کلاس چهارم 3- آتنا رمضان پور کلاس چهارم 4- فاطمه کریمی پور کلاس پنجم 5- مبینا صدر ممتاز کلاس پنجم 6- بهاره قاسمی کلاس پنجم 


                                                      

منبع : دبستان سید رضی 2 منطقه رودبنهبرندگان بازارچه سنتی
برچسب ها : کلاس ,چهارم ,کلاس چهارم ,کلاس پنجم

لیست نفرات برتر جشواره غذا

:: لیست نفرات برتر جشواره غذا

1- نازنین زهرا منصوری کلاس اول  2- هلنا اسماعیل نیای کلاس اول  3- ریحانه عمویی کلاس اول 4- ماهک امامی کلاس دوم 5- حدیثه حقی کلاس دوم 6-فاطمه باقری پور کلاس دوم 7- نرجس عاشور پور کلاس سوم  8- ریحانه قانع کلاس سوم   9-ستاره امامی کلاس سوم 


منبع : دبستان سید رضی 2 منطقه رودبنهلیست نفرات برتر جشواره غذا
برچسب ها : کلاس ,امامی کلاس